۱۳۸۹ آذر ۴, پنجشنبه

روز شانزده آذر ما ایرانیان در هر کجا دادخواهی می‌کنیم


در ساحل رهایی، چون موج تازه هستیم
ایران نمیگریزد، ما همه با هم هستیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر