۱۳۸۹ آذر ۱۷, چهارشنبه

پوستر‌های بحث آزاد - بحث آزاد شیرین است مثل عسلدر یک بحث آزاد با ساختار و مکانیزم حقیقی، همگی پیروزند
من به عنوان یک ایرانی‌، از تمام سیاسیون داخل و مخصوصا خارج کشور می‌خواهم که به "بحث آزاد" روی بیاورند، و از آنها تقاضا دارم که با بحث‌های آزاد "دیوار ابهام" را فرو بریزند. آشتی ملی‌ واقعی، وقتی‌ میسر میشود، که شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف به بحث آزاد تن بدهند.
 از تمام هموطنانم می‌خواهم که به این مسئله اهمیت کافی‌ بدهند، تا این ''راه کار'' هرچه زودتر بتواند  جایگزینِ "فرقه گراییِ سیاسی"بگرددد. هر ایرانی دلسوز در هر کجا که هست و با هر وسیله ارتباطاتی که می تواند، بحث آزاد را ''راه کار'' خویش بسازد. مسلما حق نزدِ یک فرد نیست، حق نزدِ همگان است

فرق مناظره سیاسی  با بحث آزاد در این است که در ''بحث آزاد'' پیروزی ازانِ همگی ست، برای یافتن حقیقت و شرکت کننده گان در راه یافتن حقیقت به یکدگر یاری رسانی میکنند، در صورتی که در یک مناظره رقابت  و کنار زدن رقیب حرف اول را میزند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر