۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

چرا در این کهن دیار خائنین بسیارند!؟


چرا در این کهن دیار خائنین بسیارند!؟
سپاس از دوستان، من این مسئله را طرح کردم، چون متاسفانه، احساس می‌کنم که میبایست این واقعیت تلخ را پذیرفت و برای جواب به آن تز‌های دانشگاهی نوشت، کاری است بس مهم، از دوستان هموطن می‌خواهم که تا میتوانند این مسئله را ریشه یابی‌ کنند، در دانشگاه‌ها در باب اندیشه، در زمینهٔ اجتماعی، در زمینهٔ روانشناسی‌، در زمینهٔ تاریخی‌،جغرافیایی، واقعا چرا این حوزهٔ فرهنگی‌ عظیم جهانی‌ ما آغشته به این مریضی خطرناک وطن فروشی شده!؟ چرا!؟

۴ نظر:

 1. چونکه در شرق چین وهند وبعد از ان دولت دست نشانده افغانستان و پاکستان قبل مادی ومعنوی ایران را به انحطاط وا گزاردند لاجرم روس بایستی فشار مضاعف را بر چین بیشتر وارد نمایند چین متهم ا است باید خسارت وغرامت پرداخت نماید دارایی هایش باد به نفع ایران ومانند او ضبط گردد اتحادیه عربی در لیست نفر دوم است که بازیچه دست بوده است

  پاسخحذف
 2. اعدام راه حل نیست باید به فکر راه حل تازه وجدید باشید جامعه جهانی می تواند در دنیا نظیر متهمین به اعدام را در شهر یا جزیر ه ای دور دست نگهداری در چند ین جای تبعید نماید

  پاسخحذف
 3. سلام

  واقعا به يک واقعيت خيلي مهم که اکثرا از اعطراف به اون ابا دارند اشاره کرديد
  مردم ايران به شدت بي اخلاق و خيانت پيشه شدن و اين دقيقا زمينهساز ادامه حکومت ظلم هست
  به نظر من تا مردم درست نشن هيچ نغييري به وجود نمياد

  پاسخحذف
 4. سپاس از دوستان، من این مسئله را طرح کردم، چون متاسفانه، احساس می‌کنم که میبایست این واقعیت تلخ را پذیرفت و برای جواب به آن تز‌های دانشگاهی نوشت، کاری است بس مهم، از دوستان هموطن می‌خواهم که تا میتوانند این مسئله را ریشه یابی‌ کنند، در دانشگاه‌ها در باب اندیشه، در زمینهٔ اجتماعی، در زمینهٔ روانشناسی‌، در زمینهٔ تاریخی‌،جغرافیایی، واقعا چرا این حوزهٔ فرهنگی‌ عظیم جهانی‌ ما آغشته به این مریضی خطرناک وطن فروشی شده!؟ چرا!؟

  پاسخحذف