۱۳۸۹ اسفند ۲۱, شنبه

جنازه سیاسی یکی‌ از مهره‌های رژیم جمهوری اسلامی

طنز- رفسنجانی‌ تا آخرین لحظه می‌خواست در قدرت بماند و خودش عقب نشینی نکرد تا به بدترین وجهی او را به قتل سیاسی رساندند و مردم جنازهٔ متعفن سیاسی او را از آب اقیانوس استبداد مافیا‌ها بیرون کشیدند. قرار است از گوشت هار و متعفن این کوسه برای بسیجیها کنپوت تهیه بکنند تا با ساندیس نوش جان بکنند، و به مردم کشی ادامه بدهند، گویا ویتامین ادمکشی بسیار مقوی دارد، و انسان کشی را در این موجودات عجیب قریب بسیجی‌ تحریک می‌کند.

۱۳۸۹ اسفند ۱۳, جمعه

زندان- سه تابلو در رابطه با دوران طلائی امام! - ۱۳۵۹ -۱۹۸۱ میلادی
کسانی‌ این دوران را طلائی نامیدند و در حال حاضر گریبانگیر این دوران طلائی هستند. در هر صورت استقامت آنها را ارج می‌نهیم و خواستار بی‌ قید و شرط آزادی آنها هستیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد