۱۳۹۰ مهر ۲۸, پنجشنبه

عاقبت دیکاتور، عکس قذافی کشته شده در خیابانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر