۱۳۹۰ آبان ۱۷, سه‌شنبه

آمریکا، انگلیس و شرکأ! بدانید، مصدق زنده است و شما ضدِّ مصدق


برای مشاهده بهتر روی عکس کلیک کنید
پوستر- به کودتاچی گران قلدر: توجه توجه، اینجا سرزمینِ ایران است، اینجا سرزمین مصدق است، بروید پی‌ کارتان- آمریکا، انگلیس و شرکأ! بدانید، مصدق زنده است و شما ضدِّ مصدق، این رژیم ننگ و ضحاک به دستِ خودِ ما خواهد رفت، شما بشینید سرِ جایتان-استقلال و آزادی با ما ایرانیان به ایران خواهد آمد، نه به دست دزدانِ سر گردنه

روز جهانی زمین بر دوستداران زمین خجسته باد

روز جهانی زمین بر دوستداران زمین خجسته باد