۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

سرنگونیِ این رژیم را معماری بکنیم آن هم با یک ساختارِ شدنی، نه انتزاعی!


سخنی با هموطنانِ ایرانی‌ و خودی ها.....دوستان باید صادقانه صحبت کنیم، امیدواریم که فردا جمعیتِ زیادی تظاهرات بکنند! نه میخواهیم تظاهرات را تضعیف کنیم و نه میخواهیم با دنیای تخیلات خودمان فردا این رژیم را سرنگون بکنیم، با وضعیت اپوزیسیونِ داخل و خارج از کشور ، وضعیت از آنی‌ که فکرش را می‌کنیم بد تر است، "مشت نمونهٔ خروار است"، چه در داخل و چه در خارج از کشور. در داخل این حرکت هنوز رهبریِ ساختاریِ خود را نساخته و موسوی و کروبی هم توانی‌ِ رهبری را ندارند به دلایلِ بسیاری!! نمی‌شود با حرکت‌هایِ "تقویمی" این رژیم را سرنگون کرد، میبایست تاکتیک‌ها عوض بشود مخصوصا اپوزیسیونِ داخلی‌ انسجامِ بیشتری در ساختارِ خود به وجود بیاورد. خوشبختانه از طرفی "تحریمِ انتخابات" تقریبا جای خودش را در جامعه باز کرده است، و میبایست روی"تحریمِ انتخابات " کار کرد. امیدوارم که فردا "درس"ِ بزرگی‌ برای اپوزیسیون چه داخل و چه خارج از کشور بشود! امیدواریم در این رابطه اشتباه بکنیم! و فردا ملت با تظاهراتی ملیونی در خیابانها ظاهر بشوند! ولی‌ میبایست در این مورد با خود و واقعیت صادقانه برخورد بکنیم و خودمان را گول نزنیم. دنیایِ غرب برایِ منافع خودش و طرح جدیدِ استثماریِ خود از این رژیم استفادهٔ ابزاری می‌کند، و در حالِ ساختنِ اپوزیسیونِ دست نشاندهٔ خود با یک مشت وطن فروش متاسفانه ایرانی‌ می‌باشد و خطرِ آن میرود که ملتِ ایران واردِ مرحلهٔ سخت تری بشود و حتی خطرِ جنگ هر روز بیشتر میشود. پس بیدار باشیم و سعی‌ کنیم سرنگونیِ این رژیم را معماری بکنیم آن هم با یک ساختارِ شدنی، نه انتزاعی! متاسفانه ضرب‌المثلِ "وقت طلاست" ایرانی‌ نیست ولی‌ میبایست واقعا به "وقت" و "زمان" اهمیتِ زیادی بدهیم تا پشیمانی بجای نیاورد. ما ایرانیان میبایست سنجش زمانی‌ خود را با تحولاتِ جهانی‌ تنظیم بکنیم، کشورِ ایران در خطر است و متاسفانه این دگر بدبینی نیست و این رژیمِ بی‌ لیاقت برای یک روز بیشتر ماندن بر سرِ قدرت، هیچ ترسی‌ از به آتش کشیدن این مملکت و ملت و ثروتِ ملی‌ِ ما ندارد، به هوش باشیم
مسعود اسماعیل لؤ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر