۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۶, شنبه

فیلسوفِ دانمارکی (۱۸۱۳-۱۸۵۵): مردم خواهان آزادی بیان هستند تا فقدان آزادی فکر را جبران کنند


سورن کرکگارد فیلسوفِ دانمارکی (۱۸۱۳-۱۸۵۵): مردم خواهان آزادی بیان هستند تا فقدان آزادی فکر را جبران کنند. علاوه بر آشنایان بی شمارم,مونس مطمئن دیگری نیز دارم.افسردگی من وفادارترین معشوقه ای است که شناختم پس عجیب نیست که به عشق پاسخ می گویم. آن کیست! پیر تر از همه! عشق است. آن کیست! بالاتر از همه! عشق است. آن کیست! که بیشتر از همه می‌‌ زید! عشق است. آن کیست! که نمیتوانی‌ او را بدهی‌، ولی‌ او همه چیز را خودش میدهد ! عشق است. آن کیست!که همیشه خود میماند، جایی که همه چیز تغییر میکنند ! عشق است. آن کیست! که وقتی‌ نه خالص‌ها میروند و او خالص میماند ! عشق است. آن کیست! که وقتی‌ همه ساکت میماند و او شهادت میدهد! عشق است. آن کیست! که وقتی‌ نگاه‌ها به سراب تبدیل میشوند و آن نگاه پابرجا میماند! عشق است. آن کیست! که وقتی‌ گفتمان‌ها به سیاهی می‌کشد و او روشن است ! عشق است. آن کیست! که یک گفته ساده را تبدیل به خردِ ماندگار می‌کند! عشق است. آن کیست! که نامی‌ همیشگیست !عشق است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر