۱۳۹۱ تیر ۷, چهارشنبه

پوستر استقلال و آزادی تقدیم به شهیدانِ راهِ میهن مان ایران


ای شهیدانِ راهِ استقلال و آزادی شما با جانِ خود راهِ استقلال و آزادی را هموار کردید و می‌کنید. شما به ایران و ایرانی‌ هستی‌ دادید و می‌دهید، یادتان همیشه در دلهای ما گرامیست- توسنِ روحتان پر صلابت باد

۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه

فردوسی‌ : به صلح جهانی بکوشید سخت - به فر جهان باور نیک بخت


برای مشاهدهٔ بهتر روی عکس کلیک کنید
--------
 به هر جا که هستید خروش آورید
 جهنده جهان را به جوش آورید
 همه یک به یک مهربانی کنید
 به کل جهان پاسبانی کنید
 به صلح جهانی بکوشید سخت
 به فر جهان باور نیک بخت
 جهان را بسازید همچون بهشت
 مگوئید هرگز سخن های زشت
 بگوئید این جمله درگوش باد
 چو ایران نباشد تن من مباد