۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه

فردوسی‌ : به صلح جهانی بکوشید سخت - به فر جهان باور نیک بخت


برای مشاهدهٔ بهتر روی عکس کلیک کنید
--------
 به هر جا که هستید خروش آورید
 جهنده جهان را به جوش آورید
 همه یک به یک مهربانی کنید
 به کل جهان پاسبانی کنید
 به صلح جهانی بکوشید سخت
 به فر جهان باور نیک بخت
 جهان را بسازید همچون بهشت
 مگوئید هرگز سخن های زشت
 بگوئید این جمله درگوش باد
 چو ایران نباشد تن من مباد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر