کل نماهای صفحه

۱۳۹۱ دی ۲۰, چهارشنبه

رهبر، این آلودگیِ هوای تهران کارِ شیطانِ بزرگ است، گولِ تبلیغات را نخورید

برای مشاهدهِ بهتر و دانلود روی پوستر کلیک کنید

آخرین دسیسهٔ شیطانِ بزرگ ، سرِ رهبر و رئیس جمهور را به درد آورد
رهبر: این آلودگیِ هوای تهران کارِ شیطانِ بزرگ است، گولِ تبلیغات را نخورید
شیطانِ بزرگ می‌خواهد همینطور، انتخابات را هم آلوده کند

۱۳۹۱ دی ۱۶, شنبه

کاریکاتورِ طاعون - ایران پرِ موشِ ! این گربهِ خیلی‌ بیهوشه!


برای مشاهدهِ بهتر و دانلود روی پوستر کلیک کنید


ایران پرِ موشِ ! این گربهِ خیلی‌ بیهوشه!
 بچها واقعا این گربهِ ایران ماست!؟
 صاحابِ موشا نقشهِ تیکه تیکه کردنش را هم که کشیدن!
 یعنی‌ "تجزیه"