۱۳۹۱ دی ۲۰, چهارشنبه

رهبر، این آلودگیِ هوای تهران کارِ شیطانِ بزرگ است، گولِ تبلیغات را نخورید

برای مشاهدهِ بهتر و دانلود روی پوستر کلیک کنید

آخرین دسیسهٔ شیطانِ بزرگ ، سرِ رهبر و رئیس جمهور را به درد آورد
رهبر: این آلودگیِ هوای تهران کارِ شیطانِ بزرگ است، گولِ تبلیغات را نخورید
شیطانِ بزرگ می‌خواهد همینطور، انتخابات را هم آلوده کند

۱۳۹۱ دی ۱۶, شنبه

کاریکاتورِ طاعون - ایران پرِ موشِ ! این گربهِ خیلی‌ بیهوشه!


برای مشاهدهِ بهتر و دانلود روی پوستر کلیک کنید


ایران پرِ موشِ ! این گربهِ خیلی‌ بیهوشه!
 بچها واقعا این گربهِ ایران ماست!؟
 صاحابِ موشا نقشهِ تیکه تیکه کردنش را هم که کشیدن!
 یعنی‌ "تجزیه"

روز جهانی زمین بر دوستداران زمین خجسته باد

روز جهانی زمین بر دوستداران زمین خجسته باد