۱۳۹۱ اسفند ۲۸, دوشنبه

۲۹ اسفند بهارِ استقلال با مصدق امد. تقدم به دوستداران مصدق

برای بهتر دیدن و دانلود روی عکس کلیک کنید


۲ پوستر مصدق عیدی من به دوستدارانِ دکتر مصدق و ازادی و استقلالِ ایران.
این عیدِ سعید باستانی را به تمام ایرانان تبریک مگویم مخصوصاٍ به ایرانانی ک به عقاید مخالف احترام میگذارند و مخالف اعدام هستند. زنده باشید و سبز مثل بهار.
 مسعود اسماعیلو.

۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه

۱۳۹۱ اسفند ۲۴, پنجشنبه

طنزِ اختلافات و درگیریها بینِ رژیمی ها ! بگی! میگم!

بری بهتر دیدن روی عکس کلیک کنید
طنزِ اختلافات و درگیریها بینِ رژیمی ها !   بگی! میگم!

به اصلاح طلبانِ خاتمی چی‌! درختِ "انجیر" که "خرما" نمیدهد!

برای مشاهدهِ بهتر و دانلود روی پوستر کلیک کنید

به اصلاح طلبانِ "خامی" که هنوز "پخته" نشده اند و به خاتمی می‌اندیشند! درختِ "انجیر" که "خرما" نمیدهد! اگر هم "خر" را می‌خواهید و هم "خرما" را! مطمئن باشید که به این نتیجه نخواهید رسید! و این کارِ غیرِ ممکن می‌باشد! و اما اگر اصرار دارید و با لجبازی هم که شده " خرما" می‌خواهید، و این ملتِ نجیب را هم "دوپا" فرض می‌کنید! حداقل میبایست بروید سراغ درختِ "خرما" نه درختِ " انجیر". می‌دانید که پیوندِ درختِ "خرما" با درختِ "انجیر" ناشدنیست!؟ ولی‌ پیوندِ خاتمی ( و امثالهم) با رژیم شدنیست و تا به حال !ثمره" هم داده است (خواباندنِ جنبش) و خودِ خاتمی و "شرکا" محصول این درختِ استبداد می‌باشد، (یعنی‌ ادامه و حیاتِ این رژیم استبدادی) پس بر ابهامات نیفزاید و فکر بکنید که این "ملت" شعوری هم دارد و دیگر نمی‌خواهد "سواری‌" بدهد.