۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره ی راه رفتن کسی قضاوت کنم, کمی با کفش های او راه برومای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره ی راه رفتن کسی قضاوت کنم, کمی با کفش های او راه بروم
"دکتر علی شريعتی "

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر