۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۶, شنبه

فیلسوفِ دانمارکی (۱۸۱۳-۱۸۵۵): مردم خواهان آزادی بیان هستند تا فقدان آزادی فکر را جبران کنند


سورن کرکگارد فیلسوفِ دانمارکی (۱۸۱۳-۱۸۵۵): مردم خواهان آزادی بیان هستند تا فقدان آزادی فکر را جبران کنند. علاوه بر آشنایان بی شمارم,مونس مطمئن دیگری نیز دارم.افسردگی من وفادارترین معشوقه ای است که شناختم پس عجیب نیست که به عشق پاسخ می گویم. آن کیست! پیر تر از همه! عشق است. آن کیست! بالاتر از همه! عشق است. آن کیست! که بیشتر از همه می‌‌ زید! عشق است. آن کیست! که نمیتوانی‌ او را بدهی‌، ولی‌ او همه چیز را خودش میدهد ! عشق است. آن کیست!که همیشه خود میماند، جایی که همه چیز تغییر میکنند ! عشق است. آن کیست! که وقتی‌ نه خالص‌ها میروند و او خالص میماند ! عشق است. آن کیست! که وقتی‌ همه ساکت میماند و او شهادت میدهد! عشق است. آن کیست! که وقتی‌ نگاه‌ها به سراب تبدیل میشوند و آن نگاه پابرجا میماند! عشق است. آن کیست! که وقتی‌ گفتمان‌ها به سیاهی می‌کشد و او روشن است ! عشق است. آن کیست! که یک گفته ساده را تبدیل به خردِ ماندگار می‌کند! عشق است. آن کیست! که نامی‌ همیشگیست !عشق است.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

آقای خزعلی می‌خواهید خامنه‌ای را درسته قورت بدهید!؟ به خدا خفه میشوید!


آقای خزعلی از حق شما در زندان دفاع کردیم، حالا از حق خودمان دفاع می‌کنیم. مزخرف‌هایتان در رابطه با انتخابات در این رژیم استبدادی فقط به دردِ رژیم می‌خورد و بس. اگر هم اصرار بکنید! در رابطه با حقانیتِ خود ابهام را بیشتر و بیشتر می‌کنید. در نگاهِ ساختاری جای احساس نیست! اگر میتوانید خامنه‌ای را درسته قورت بدهید ما را در جریانِ این توانی‌ِ اسرارامیز بگذارید تا شاید در رابطه با انتخابات حرفهایتان را گوش بدهیم! وگرنه مواظب باشید که این لقمهٔ بزرگ شما را خفه نکند! عجبا! شما هم در حالِ گذاشتن پایتان در جای پای خاتمی همیشه خندان می‌باشد!این کار را با خود نکنید، که در سیاست بی‌ حیثیت و بی‌ اعتبار میشوید! حیف است! چون شما هنوز اعتباری دارید! با فرضیه‌های غیرِ علمی‌ نمیتوانید x و یا y را پیدا کنید! برای این کار احتیاج به معادله دارید آن هم در آزادی نه در زور! پس کمی‌ اندیشه کنید. این رژیم "جبرِ " زور است نه "جبرِ " ریاضی‌! که شما می‌خواهید با فرضیات به جواب برسید ! بیدار شوید. « مُـزَخْــرَف » یعنی « آراسته به زر » . ولی ما این واژه را به معنای « بیهوده ، جَفَنگ ، چرت و پرت و بیخود » به کار می بریم .

روز جهانی زمین بر دوستداران زمین خجسته باد

روز جهانی زمین بر دوستداران زمین خجسته باد