۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

آقای خزعلی می‌خواهید خامنه‌ای را درسته قورت بدهید!؟ به خدا خفه میشوید!


آقای خزعلی از حق شما در زندان دفاع کردیم، حالا از حق خودمان دفاع می‌کنیم. مزخرف‌هایتان در رابطه با انتخابات در این رژیم استبدادی فقط به دردِ رژیم می‌خورد و بس. اگر هم اصرار بکنید! در رابطه با حقانیتِ خود ابهام را بیشتر و بیشتر می‌کنید. در نگاهِ ساختاری جای احساس نیست! اگر میتوانید خامنه‌ای را درسته قورت بدهید ما را در جریانِ این توانی‌ِ اسرارامیز بگذارید تا شاید در رابطه با انتخابات حرفهایتان را گوش بدهیم! وگرنه مواظب باشید که این لقمهٔ بزرگ شما را خفه نکند! عجبا! شما هم در حالِ گذاشتن پایتان در جای پای خاتمی همیشه خندان می‌باشد!این کار را با خود نکنید، که در سیاست بی‌ حیثیت و بی‌ اعتبار میشوید! حیف است! چون شما هنوز اعتباری دارید! با فرضیه‌های غیرِ علمی‌ نمیتوانید x و یا y را پیدا کنید! برای این کار احتیاج به معادله دارید آن هم در آزادی نه در زور! پس کمی‌ اندیشه کنید. این رژیم "جبرِ " زور است نه "جبرِ " ریاضی‌! که شما می‌خواهید با فرضیات به جواب برسید ! بیدار شوید. « مُـزَخْــرَف » یعنی « آراسته به زر » . ولی ما این واژه را به معنای « بیهوده ، جَفَنگ ، چرت و پرت و بیخود » به کار می بریم .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر