۱۳۹۱ دی ۲۰, چهارشنبه

رهبر، این آلودگیِ هوای تهران کارِ شیطانِ بزرگ است، گولِ تبلیغات را نخورید

برای مشاهدهِ بهتر و دانلود روی پوستر کلیک کنید

آخرین دسیسهٔ شیطانِ بزرگ ، سرِ رهبر و رئیس جمهور را به درد آورد
رهبر: این آلودگیِ هوای تهران کارِ شیطانِ بزرگ است، گولِ تبلیغات را نخورید
شیطانِ بزرگ می‌خواهد همینطور، انتخابات را هم آلوده کند

۱ نظر: