۱۳۹۳ مهر ۲۴, پنجشنبه

شعر - من هندسهِ عشقم در نقشه، جنون دارم


من هندسهِ عشقم
اَشکالِ فزون دارم

گه شکلِ بیان دارم
گه شکلِ زمان دارم

گه شکلِ عیان دارم
گه شکلِ نهان دارم

گه شکل، به سر دارم
گه شکل، به تن دارم

چون هستیِ هر شکلی
شکلِ تو شوم هر دم
---------
من دایرهِ عشقم
مرکز به درون دارم

هر ثانیهِ بودن
قُطری به زمان دارم

در سیطرهِ هستی
وسعت چو جهان دارم

چون مرکزِ پرگاری
دورت بدوم هر دم
-------------
تسطیحِ درِ عشقم
من رخ و نما دارم

گه سطحِ درون دارم
گه سطحِ برون دارم

گه سطحِ زمینم من
گه سطح، به فضا دارم

چون هستیِ هر سطحی
تسطیحِ توام هر دم
--------------
من حجمِ خودِ عشقم
احجام، بسی دارم

گه حجمِ درون دارم
گه حجمِ برون دارم

گه حجمِ جهان دارم
گه حجمِ زمان دارم

چون هستیِِ احجامی
حجمِ تو شوم هر دم
--------------
خطاطی هرعشقم
من خط به فزون دارم

گه خطِ سرازیرم
گه خطِ به بالایم

گه خطِ عمودم من
گه خط ، به فضا دارم

چون کلِ خطوطی تو
بُردارِ توام، هر دم
-------------
من نقطه هر عشقم
پُر نقطه به تن دارم

گه نقطهِ پایینم
گه نقطهِ بالایم

گه نقطهِ آغازم
گه نقطهِ پایانم

گه نقطهِ عریانم
گه نقطه پنهانم

بی نقطه و با نقطه
معنای توام هر دم
-------------
من زاویهِ عشقم
با زاویه هم سازم

گه زاویهِ بسته
گه زاویهِ بازم

گه زاویهِ پیدا
گه زاویهِ رازم

چون کلِ زوایایی
هر زاویتم هر دم
-----------
اضلاع تنِ عشقم
اضلاع به فزون دارم

اضلاعِ درون دارم
اضلاعِ برون دارم

گه ضلع به هم بسته
گه ضلعِ به هم بازم

گه ضلعِ مماسم من
گه ضلع، به رَقم دارم

چون کلّیِ اضلاعی
ضلع تو شوم هر دم
--------------
من حّدم و هم عشقم!؟
بی حدم و حد دارم!؟

گه حَدِ برون دارم!
گه حَدِ درون دارم!

گه حَدِ مکان دارم!
گه حَدِ زمان دارم!

درعمقِ فضای تو
بی حد بشوم هر دم
-------------
من هندسهِ عشقم
اَشکالِ، فزون دارم

من هندسهِ عشقم
در نقشه، جنون دارم

اَشکال فزون داری
اَشکالِ فزون دارم


۲۱/۲/۲۰۱۴ - مسعود اسماعیلو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر