۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه

آری انقلاب می‌کنم

آری انقلاب می‌کنم

آری رقص آزادی سر میدهم؛

آری فریاد آزادی را به دنیا میرسانم؛

آری به استقلال، سرزمین کهنم ایران، خواهم رسید؛

آری به انسانها عشق میورزم؛

آری طبیعت را نمیازارم و به آن عشق میورزم؛

آری حیوانات را نمیازارم و به آنها عشق میورزم؛

آری برای آرمانهای انسانی‌، ایرانی‌ می‌مانم؛

آری لغو حکم اعدام را برای ایران و بشریت می‌خواهم؛

آری زندان‌ها را ویران خواهم کرد؛

آری دوست خواهم داشت؛

آری دوست خواهم ماند؛

آری سر تعظیم در برابر کارگران فرود می‌آورم؛

آری گرسنگی را نمیپذیرم؛

آری آشتی‌ ملی‌ را دوست دارم؛

آری عدالت اجتماعی می‌خواهم؛

آری خشونت را نمیپذیرم؛

آری این رژیم را نمیخواهم؛

آری انقلاب می‌کنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر